Knut J. Johansen AS har høy fokus på kvalitet og HMS, noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner. Vi jobber daglig med HMS og kvalitetssikring på våre prosjekter. Kvalitet er for oss å holde det vi lover, både overfor kunder, ansatte og eiere. Vi bruker ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.

HMS er en viktig del av vårt kvalitetsarbeid. Det daglige arbeidet skal gjennomføres uten personskader. Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå arbeidsulykker. Vi vil redusere sykefraværet gjennom tett oppfølging, trivsel, og økt fokus på forebyggende HMS-arbeid. Alle ansatte oppfordres til å delta aktivt i HMS-arbeidet.

Når du velger oss som din samarbeidspartner på betongoppdrag er du på trygg grunn!