Om oss


Knut J. Johansen AS

Knut Jørgen Johansen AS ble etablert 2013, og utfører massetransport innen privat- og næringsmarkedet i Troms og Finnmark.

Det er bare å ta kontakt med oss angående arbeidsområdet, vi er svært fleksible, og vi skreddersyr løsninger som er tilpasset våre kunder.

Knut Jørgen Johansen

Daglig leder

Tjenester


Massetransport

God kompetanse og solide tekniske ressurser legger grunnlag for en virksomhet med stor kapasitet. En solid maskinpark og tilhørende utstyr gjør at vi kan løse de fleste utfordringer på en sikker og effektiv måte.
Knut Jørgen Johansen AS kan levere det meste av masser innen vår bransje, som for eksempel sand, singel, natursingel, subbus, pukk, harpet jord og bark.
Vi flytter alt av masser. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter.

HMS

Knut J. Johansen AS har høy fokus på kvalitet og HMS, noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner. Vi jobber daglig med HMS og kvalitetssikring på våre prosjekter. Kvalitet er for oss å holde det vi lover, både overfor kunder, ansatte og eiere. Vi bruker ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.