God kompetanse og solide tekniske ressurser legger grunnlag for en virksomhet med stor kapasitet. En solid maskinpark og tilhørende utstyr gjør at vi kan løse de fleste utfordringer på en sikker og effektiv måte.
Knut Jørgen Johansen AS kan levere det meste av masser innen vår bransje, som for eksempel sand, singel, natursingel, subbus, pukk, harpet jord og bark.
Vi flytter alt av masser. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter.

Trenger du massetransport? Vi løser ditt transportbehov – raskt og ryddig.
Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk.
Du får alt av knuste masser hos oss. Vi leverer pukk og hagesingel i forskjellige størrelser. Vi sørger også for vanlig dreneringspukk, som lett håndterbar grøftepukk.

Ta kontakt for priser.